Formación Profesional Dual (KREAS)


FECIC, da man da Universitat de Vic, impulsou a creación desta entidade sen ánimo de lucro para xerar talento mediante unha oferta de formación profesionalizadora de calidade e relevante para a industria agroalimentaria.

O factor diferencial de Kreas é a súa aposta pola Formación profesional dual, formato no que se imparten todos os cursos que oferta.
  • Certificado de profesionalidade
Os certificados de profesionalidade son as titulacións de futuro en toda Europa. Esta titulación permite obter unha meirande competitividade, ocupación e facilita a mobilidade en España e en Europa.
  • Ciclo Formativo de Grado Superior (CFGS) Procesos e Calidade na Industria Alimentaria
O CFGS ten unha duración de dous anos lectivos, con 2.000 horas de formación que se imparten en modo dual.