Área Técnica


• Información e asesoramento permanente sobre lexislación, normas e disposicións de interese para a industria cárnica.
• Difusión de novas iniciativas lexislativas, análises de impacto sectorial e propostas de mellora.
• Defensa xurídica, asesoramento legal e elaboración de recursos e escritos vía administrativa.
• Grupos de traballo sectoriais.
• Elaboración e coordinación de proxectos para o sector.
• Servizo de asesoramento en expedientes sancionadores.