Área Internacional


• Representación sectorial perante as Administracións: reunións coa Administración local e estatal, resolución de conflitos, intermediación, asistencia aos Grupos Cárnicos Sectoriais dos Ministerios, defensa e representación dos intereses das empresas asociadas en materia de exportacións.
• Asesoramento en Comercio Exterior para empresas asociadas. Visita a planta e asesoramento in situ, entrega de documentación e estudos previos en función do produto e intereses de cada empresa.
• Servizo de consultas de exportación: como intermediarios coa Administración, a FECIC ten habilitado un servizo permanente de consultas sobre a exportación por países, certificados á exportación, requisitos sanitarios, sistema arancelario, disposicións xerais e condicións á exportación segundo produto e mercado. Resolución de incidencias.
• Boletín Internacional online: primeira newsletter semanal do sector cárnico de Cataluña coa compilación de novas por temáticas, convocatorias, normativa, actualización de apertura de mercados, actividades de promoción internacional e outras.
• Grupos de Traballo Internacional (GTI): para produtos cárnicos elaborados, para carnes porcinas e finalmente un para o vacún/ovino.
• Plan de Promoción Internacional: accións de promoción sectorial como foros, conferencias, misións directas, misións inversas e participacións.
• Proxectos específicos en países terceiros: proxectos colectivos a mercados estratéxicos para a mellora competitiva do sector cárnico de Cataluña. Proxectos comerciais, de inversión, de mercadotecnia e de preparación técnico-sanitaria para o posicionamento de empresas asociadas a países terceiros estratéxicos.
• Xornadas e formación en exportacións: xornada internacional anual, cursos de formación, seminarios especializados.