Área Economía e Sustentabilidade


• Información sobre normas e reglamentacións de carácter medioambiental, eco-xestión, aforro e eficiencia enerxética.
• Acceso a recursos financeiros.
• Información sectorial sobre a circunstancia dos mercados, estatísticas, informes, oportunidades de negocio, feiras, etc.
• Resolución de consultas e formación en materia de prevención de riscos laborais. • Comunicación de cambios en materia fiscal e de tributación específica do sector cárnico.
• Grupos de traballo sectoriais.
• Servizos de asesoría e intermediación: Business Partner (seguros, consultorías…).