Quen somos?

A Federación Empresarial de Carnes e Industrias Cárnicas (FECIC), con oficinas en Madrid, Barcelona e Bruxelas, creouse en 1978 e é a organización empresarial que representa e defende os intereses das empresas do sector cárnico a nivel nacional.

FECIC é o resultado da unión de diferentes asociacións empresariais que se dedican tanto ao sacrificio de animais das especies vacúa, porcina, caprina e equina, como ao despece das súas carnes e á transformación destas en produtos cárnicos elaborados.

Entre as funcións de FECIC, cabe salientar a defensa e representación desta actividade empresarial e das súas empresas afiliadas ante as diferentes administracións, mentres que entre as súas actividades destaca a información e os servizos que fornece ás empresas cárnicas.

Formamos parte de: