Estrutura organizativa

Estatutos


Os estatutos de FECIC están divididos en cinco capítulos e conteñen 48 artigos.

Organes de gouvernement


La liste des fonctions du Comité Exécutif de la FECIC est la suivante:

Estrutura executiva


FECIC organízase en diferentes áreas de traballo, que dependen da secretaría xeral. Estas áreas son: Comunicación, Economía e sustentabilidade, Técnica, Formación e Internacional.