Misión

Representar o sector cárnico de todo o territorio nacional, traballando para a promoción e defendendo os intereses empresariais, en xeral, e dos asociados, en particular. Ademais, influenciar e defender o consenso entre o conxunto de institucións e axentes sociais en favor da xeración de riqueza, traballo e produtos que melloren o benestar e a calidade de vida dos cidadáns de acordo cos principios de promoción dunha alimentación saudable e do desenvolvemento sostible.

Visión

Ser o referente da industria cárnica como líder social a prol do progreso da sociedade, contribuíndo á mellora do ámbito económico e social. Darlle prestixio á tarefa da empresa cárnica, promovendo un medio favorable para a actividade produtiva e reforzando a súa influencia social e o diálogo cos representantes das administracións públicas e institucións.

Obxectivos

1. Representación e cooperación cos axentes:

Representación do sector da industria cárnica ante o Goberno, a Administración e todo tipo de organizacións e entidades públicas ou privadas, nacionais ou estranxeiras en defensa dos intereses do sector.

Cooperar coas autoridades na preparación e posterior desenvolvemento de leis e normas xustas e eficaces.

2. Competitividade, expansión e internacionalización:

Promover a competitividade e innovación para a expansión do sector cárnico a nivel nacional e internacional. Fomentar o comercio e a exportación de produtos cárnicos e o acceso das empresas a mercados globais, todo para axudar ás empresas á súa adaptación efectiva ás leis e normas.

3. Inversións:

Atraer inversións para o sector cárnico, así como a promoción de axudas e subvencións da Unión Europea, nacionais e rexionais.

4. Creación de traballo:

Estimular a creación de traballo directo, indirecto e de calidade.

5. Mellorar a imaxe pública:

Potenciar a mellora da percepción pública e do coñecemento da industria cárnica.