Arlo Teknikoa


• Informazio eta aholkularitza etengabea , harakintza industriako legedi, arau eta xedapen interesgarrien inguruan.
• Legedi ekimen berrien hedapena, inpaktu sektorialaren azterketa eta hobekuntza proposamenak.
• Defentsa juridikoa, lege aholkularitza eta administrazio arloko baliabide eta idazkien elaborazioa.
• Lan-talde sektorialak.
• Sektoreko proiektuen elaborazioa eta koordinazioa.
• Espediente zigortzailetan aholkua emateko zerbitzua.