Arlo Ekonomikoa eta Jasangarritasuna


• Informazioa ingurumena, eko-gestioa, aurreztea eta eraginkortasun energetikoa arloetako arauen eta araudien inguruan.
• Finantza baliabideen eskuragarritasuna.
• Informazio sektoriala merkatu-egoera, estatistika, txosten, negozio aukera, azoka, eta bestelako arloen inguruan.
• Ebazpena laneko arriskuen prebentzioarekin lotutako kontsulten eta prestakuntzaren inguruan.
• Jakinarazpena aldaketak daudenean harakintza sektoreko arlo fiskalean eta zerga-ordainketa berezian.
• Lan-talde sektorialak.
• Aholku eta bitartekotza zerbitzuak: Business Partner (aseguruak, aholkularitzak…).