Misioa

Esparru nazional osoko harakintza sektorea ordezkatzea, sustapenaren alde jardunez; oro har, enpresen interesak eta bereziki, bazkideenak defendatuz. Bestalde, hiritarren ongizatea eta bizi kalitatea hobetzera bideratutako aberastasuna, lana eta produktuak sortzearen aldeko gizarte erakunde eta agenteen artean hitzarmena bultzatzea eta defendatzea, elikadura osasuntsua eta garapen jasangarria sustatzeko printzipioak kontuan hartuta.

Ikuspegia

Harakintza industriaren erreferentea izatea, gizartearen aurrerapena defendatzeko gizarte lider modura, ekonomia eta gizarte ingurunearen hobekuntzan ekarpena eginez. Harakintza enpresaren zereginari prestigioa eman, ekoizpen jarduerarako ingurune lagungarria sustatuz eta bere gizartearekiko eragina hala nola administrazio publikoetako zein instituzionaletako ordezkariekin elkarrizketa sendotuz.

Helburuak

1. Ordezkaritza eta lankidetza agenteekin:

Harakintza industriako sektorearen ordezkaritza Gobernu, Administrazio eta mota orotako erakunde publiko edo pribatu, nazional edo atzerrikoen aurrean, sektorearen interesak defendatzeko asmoz.

Agintariekin elkarlanean jardutea bidezko lege eta arau eraginkorren prestaketan eta ondorengo garapenean.

2. Lehiakortasuna, hedapena eta nazioartekotzea:

Lehiakortasuna eta berrikuntza sustatzea harakintza sektorearen hedapenerako maila nazionalean eta internazionalean. Harakintza produktuen merkataritza eta esportazioa hala nola enpresentzat merkatu globaletako sarbidea sustatzea, horrela enpresak dagozkien lege eta arauekin eraginkortasunez egokitzea errazteko.

3. Inbertsioak:

Harakintza sektorerako inbertsioak erakartzea, hala nola Europar Batasuneko laguntzak eta diru-laguntzak sustatzea, nazionalak eta eskualdekoak.

4. Lanaren sorrera:

Zuzeneko, zeharkako eta kalitatezko jardueraren sorrera bultzatzea.

5. Irudi publikoa hobetzea:

Pertzepzio publikoaren hobekuntza eta harakintza industriaren ezagutza bultzatzea.